สเก็น

สเก็นเหล็กเหนียว

6

ขนาด
(นิ้ว)
D1
(นิ้ว)
D2
(นิ้ว)
B
(มิล)
H
(มิล)
จำนวนตัว/กล่อง
จำนวนตัว/ลัง
1/4″
1/4″
6.5
12
22
100
1,000
5/16″
5/16″
7.5
15
28.00
60
600
3/8″
3/8″
9.5
18
34
35
350
1/2″
1/2″
12
21
38
15
150
5/8″
5/8″
15
30
55
8
80
3/4″
3/4″
19
37
59
4
40
1″
1″
25
48
78
2
20